law books Δικηγορικό Γραφείο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ορφανίδου 1 & Φράγκων, 546 26 Θεσσαλονίκη, τηλ : 2310 - 540069, fax : 2310 - 535790, e-mail : info@kotzamanidis.gr


κεντρική σελίδα   |   Το γραφείο μας   |   Οι υπηρεσίες μας   |   Τα στελέχη μας   |   Αρθρα - Δημοσιεύσεις μας   |   Σχετικά linksΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

kotzanmanidis-giannis photo

Ιωάννης Μ. Κοτζαμανίδης (email : ikotzamanidis@gmail.com)
  Ο Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., δικηγορεί, από το έτος 1980, στη Θεσσαλονίκη, στη μάχιμη και γενική δικηγορία, με περαιτέρω εξειδίκευση στις αυτοκινητικές υποθέσεις (Ν. 733/1977) και στο Ποινικό Δίκαιο.

Από το έτος 2002 και για δύο τριετίες είναι μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και διετέλεσε Πρόεδρος των Επιτροπών Δικαιοσύνης (την πρώτη τριετία) και Νομοθεσίας και Πληροφορικής (την δεύτερη τριετία), αναπτύσσοντας πλούσια, παραγωγική και εποικοδομητική δράση.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι, ως Πρόεδρος των ανωτέρω Επιτροπών, επεξεργάσθηκε και προώθησε, με τεκμηριωμένες εισηγήσεις του, ζητήματα, που αφορούσαν:

• Την σύσταση και λειτουργία Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

• Τις υπό μορφήν υπομνήματος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εμπεριστατωμένες απόψεις του Δ.Σ.Θ. για το σχέδιο Νόμου «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Κ.Ν.Ν.)»,

• Την εφαρμογή του Ν. 1729/1987, που αφορά στην διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Τις, υπομνηματικού χαρακτήρα, προτάσεις του Δ.Σ.Θ. στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, για την μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

• Τις απόψεις και θέσεις του Δ.Σ.Θ. προς την αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για το σχέδιο Νόμου του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

• Τις απόψεις και θέσεις του Δ.Σ.Θ. για τον Ν. 3557/2007 (που αφορά την καταβολή της αποζημίωσης στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με δίγραμμη επιταγή μόνον στο όνομά τους και με απαξιωτικό αποκλεισμό των δικηγόρων).

• Την δημιουργία αίθουσας υπολογιστών στο κτίριο του Δ.Σ.Θ. στην Διαγώνιο, με δέκα πέντε (15) σύγχρονους υπολογιστές για την διεξαγωγή σεμιναρίων στους Συναδέλφους.

• Την διοργάνωση σεμιναρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών για Δικηγόρους και Δικαστικούς Υπαλλήλους.

• Την δημιουργία πύλης του Δ.Σ.Θ. στο διαδίκτυο,

• Την αντικατάσταση και συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δ.Σ.Θ.

• Την αγορά υπολογιστών για το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης κλπ.

Παράλληλα, με δικές του, επί τριετία, πιέσεις και εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. ελήφθη, τελικά, απόφαση για την τροποποίηση της διάταξης του άρθρ. 209 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, έτσι ώστε η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να μπορεί να συνεδριάζει με την απαρτία, έστω, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όχι με την διπλάσια απαρτία, που ισχύει μέχρι τούδε και έχει ως αποτέλεσμα, επί δέκα πέντε (15) ολόκληρα χρόνια, να μην έχει λειτουργήσει το κυρίαρχο αυτό όργανο του Συλλόγου μας. Η απόφαση αυτή εγχειρίσθηκε πρόσφατα στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη, στα πλαίσια της τελευταίας επίσκεψής του στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και ήδη έχει ενταχθεί στο Νομοσχέδιο για τον Κώδικα Διοικητικής Δίκης, αποτελεί, δε, ζήτημα χρόνου η νομοθετική ρύθμιση του ανωτέρω ζητήματος.

Συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον νέο Ποινικό Κώδικα, ως Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ.Θ., ενώ, παράλληλα, στήριξε, καλόπιστα, ουσιαστικά και χωρίς οποιαδήποτε παραταξιακή υστεροβουλία, όλες τις εισηγήσεις και αποφάσεις του Προέδρου και του Δ.Σ., οι οποίες αποσκοπούσαν στην επίλυση ζωτικών προβλημάτων, για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και την καθημερινότητα της μαχομένης Δικηγορίας.

Είναι γνωστός, για τις στέρεες απόψεις του, τον μαχητικό χαρακτήρα του, το ασυμβίβαστο πνεύμα του και τον ανένδοτο και ανυποχώρητο τρόπο, με τον οποίο υπερασπίζεται τις αρχές του.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της στάσης, που τήρησε τον Ιούνιο του έτους 2007, όταν, με θάρρος και παρρησία, πρωτοστάτησε στην πενθήμερη απεργία – αποχή των Δικηγόρων, που εκδηλώθηκε, ως διαμαρτυρία για την ψήφιση του Ν. 3557/2007, που στοχοποιούσε τους Δικηγόρους, ως άτομα αναξιόπιστα, κακόβουλα και επιρρεπή σε εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή ως εν δυνάμει εγκληματίες και ανάξιους του λειτουργήματός τους.

Υπερασπίσθηκε, δε, την απόφαση αυτή του Δ.Σ. ως επιβεβλημένη αντίδραση και διαμαρτυρία στην βάναυση, εκ μέρους της Πολιτείας, νομοθετική προσβολή της επαγγελματικής τιμής και της αξιοπρέπειας των Δικηγόρων.

Αρθρογραφεί συχνά στο περιοδικό του Δ.Σ.Θ. «ΕΝΩΠΙΟΝ», θίγοντας. με τόλμη και έντονη κριτική διάθεση, ζητήματα, που αφορούν την λειτουργία της Δικαιοσύνης και τα καθημερινά προβλήματα της μαχόμενης Δικηγορίας.

Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά, που ήδη είναι Δικηγόροι.

 

stelexos 2 photo

Ονομα1, Επώνυμο1 (email : eponimo2@kotzamanidis.gr)
  Γεννήθηκε ....  

 


έδρα : Ορφανίδου 1 & Φράγκων
546 26 Θεσσαλονίκη
τηλ : 2310 - 540069
fax : 2310 - 535790
e-mail : info@kotzamanidis.gr